Deze site is opgeheven.

Het ligt in de bedoeling om deze site ook voor modelfotografie te gaan gebruiken.