HET ZOEKEN NAAR WOONRUIMTE

We hebben in de oostelijke topgevel van de sauna een nestkast gemaakt voor Kerkuilen.

We hopen dat daar ooit een koppel in gaat wonen.

Tot op heden hebben er altijd Holenduiven in gewoond.

Nu hebben er meer soorten belang bij, zoals de Kauwtjes en Torenvalkjes.

Om iedereen een beetje de mogelijkheid te geven heb ik nog twee valkenkasten er bij gemaakt en vanmorgen 26 maart 2014 opgehangen. 

Bijna direct kwam mevrouw Torenvalk de kasten inspecteren. Prachtig gezicht.

De Holenduiven zitten er bij en kijken er naar.

De foto's spreken voor zich.

TERUG   naar Nieuw toegevoegd

Voor model en portret

KLIK HIER 

 

 

RESPECT  voor de  NATUUR